26.11.10

Să nu consacrați în numele meu!


Dragi misani, vă impor cu umilință și compasiune, iubire, ce vreți să nu mai consacrați omenirea pentru ideiile voastre personale. Lăsați-ne în pace. Credeți dacă doriți în toate tâmpeniile cu care vă prostește Magnus dar să ne lăsați pe noi în pace.

Bidonaru - Mesaj

Ultima acțiune super-spiritualico-fantastică organizat de asociația non-profit pentru ridicarea nivelului spiritual al omenirii MISA:  o acţiune spirituală excepţională gen rugă colectivă realizată cu ocazia spiralei de inducţie a stării de eliberare prin miracol divin din 13 noiembrie. 

Ruga propriu zisă

"Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, bunule părinte, în veşnicie Tu eşti Alpha şi Omega, în veşnicie Tu eşti începutul tuturor începuturilor şi întotdeauna doar Tu eşti cel care face să apară sfârşitul a toate cele care îşi merită sfârşitul. 
Tu, Atotputernicul şi Unicul Dumnezeu eşti în eternitate cel dintâi şi cel de pe urmă. 
Te implorăm aici şi acum cu umilinţă, cu iubire, cu credinţă şi cu speranţă să-ţi apleci cu bunăvoinţă şi compasiune privirea asupra noastră a tuturor şi asupra acestei planete albastre pe care trăim şi existăm cu toţii. 
Noi toţi cei care ne aflăm aici îndrăznim să îţi dăruim aici şi acum drept ofrandă inimile, fiinţele şi trupurile noastre în totalitate spre a te manifesta prin noi ca prin nişte vase alese ce sunt clipă de clipă ale Tale. 
Ţie, Tată Ceresc, omnipotent şi omniscient, aspirăm să îţi dăruim şi să îţi consacrăm în totalitate inimii Tale absolute şi veşnic imaculată atât toate fiinţele umane ale acestei planete cât şi întreaga planetă albastră pe care trăim cu toţii. 
Te implorăm cu umilinţă, cu iubire şi cu speranţă să îţi manifeşti atotputernicia prin căile ce sunt numai de Tine ştiute şi să ne ajuţi după marea milă a Ta să fie neîntârziat demascaţi, anihilaţi şi prăbuşiţi toţi aceia care sunt cu voie sau fără de voie uneltele conştiente sau inconştiente ale celui rău şi viclean, Satana. Prin omnipotenţa ta te implorăm să faci astfel încât să le fie zădărnicite şi dezvăluite toate planurile lor rele pentru ca să iasă la lumină crimele, relele, genocidul planetar pe care le-au dezlănţuit şi toate ticăloşiile satanice pe care le-au pus sau pe care le pun la cale. 
Te implorăm să faci să se trezească neîntârziat din somnul cel de moarte al trupului, al sufletului şi al minţii toate fiinţele umane ale acestei planete şi să le deschizi inima şi priceperea spre a se ridica unite, ferme şi curajoase împotriva forţelor răului în a căror plasă vicleană şi otrăvitoare multe dintre ele au alunecat fie cu voie, fie fără de voie. 
Te implorăm, bunule părinte, să ne ajuţi, ca prin intermediul îngerilor luminii divine, a arhanghelilor, a serafimilor şi a heruvimilor să fie curăţată de toate relele atât ambianţa acestei planete albastre cât şi aurele tuturor fiinţelor umane ce s-au lăsat sau se lasă duse în ispită cu voie sau fără de voie de cei răi şi vicleni, de demoni, de spiritele satanice, de Satana şi de Lucifer. 
Te implorăm să faci astfel încât ca pe această planetă albastră să înceapă să predomine binele, inteligenţa creatoare, iubirea, înţelepciunea, armonia, buna înţelegere între oameni, fraternitatea, unitatea şi compasiunea. Noi ştim că toate acestea care sunt daruri dumnezeieşti pe care acum şi aici ţi le imploram Ţie îţi sunt cu uşurinţă posibile pentru că Tu nu vrei niciodată distrugerea păcătoşilor, ci îndreptarea lor. 
Te implorăm, Tata Ceresc, să faci astfel încât ca pe această planetă albastră să înceapă să predomine în cât mai multe fiinţe umane voia Ta, înţelepciunea, bunătatea, bunăvoinţa, iubirea, virtuţile, armonia, dragostea de Dumnezeu, sănătatea, fericirea, bucuria şi iertarea. 
Te implorăm, Tată Ceresc, să faci astfel încât ca de acum înainte cât mai multe fiinţe umane ce trăiesc pe această planetă albastră să devină vasele Tale alese în şi prin care Tu, Doamne Dumnezeule, te manifeşti mai mereu cu iubire, cu un exemplar bun simţ, cu înţelepciune şi cu bunăvoinţă. Noi ştim că toate acestea, ţie, Doamne Dumnezeule, îţi sunt cu putinţă, pentru că răul nu se poate opune omnipotenţei Tale fiindcă întotdeauna căile Tale sunt pline de taine înţelepte şi victorioase. 
Te implorăm să primeşti acum pentru totdeauna în inima Ta atotcuprinzătoare, absolută şi veşnic imaculată această planetă albastră, precum şi toate fiinţele umane ce trăiesc pe această planetă. Inimii Tale absolute şi imaculate îi consacrăm acum pentru totdeauna această planetă albastră împreună cu toate fiinţele umane ce trăiesc şi există în această lume. Aşa te implorăm să fie, Doamne Dumnezeule, acum şi pururea în vecii vecilor. Amin, amin, amin. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, îţi mulţumim cu umilinţă şi cu recunoştinţă pentru că ne ajuţi după cum merităm şi ne asculţi rugile. Îţi mulţumim pentru marea şi nesfârşita Ta milă, bunătate şi iubire ce o manifeşti faţă de noi oamenii. Facă-se în veşnicie doar voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Facă-se voia Ta în şi prin fiinţele noastre ce se deschid către Tine. Graţie rostirii Tale creatoare toate câte sunt prin Tine s-au făcut. Pline sunt cerurile şi pământul de slava şi puterea Ta. Prin atotputernicia Ta, Tu susţii totul şi nimic din tot ceea ce a fost făcut nu există în afara Ta. Pline de taine sunt căile Tale. Slăvit să fii acum şi pururea şi în vecii vecilor. Slavă Ţie, Tată Ceresc! Slavă Ţie, Tată Ceresc! Slavă Ţie, Tata Ceresc! Amin. Amin. Amin."

Ca parte de rasa umană și fost membru/cursant/simpatizant/etc. MISA îmi rezerv dreptul de a spune la ce rugă și la ce acțiune colectivă doresc să particip. Și la această acțiune nu doresc să am nici o parte. Acastă acțiune nu are alt scop decât să manipuleze cei care încă cred în Magnus. Faptul că textul conține cuvinte precum bine, d-zeu, imaculat,  înţelepciune, bunătate, bunăvoinţă, iubire, armonie, sănătate, fericire, bucurie, iertare, etc. nu înseamnă automat că acțiunea e ceva pozitiv, sau bun la orice nivel. Deci vă rog frumos: Să nu vorbiți în numele meu sau în numele omenirii, pentru că nu ne reprezentați.  

No comments:

Post a Comment