18.2.11

MISA și evreii (Prima parte)Preşedintele Federaţiei, Aurel Weiner, a declarat într-o emisiune TV (Miezul problemei, postul National TV) în ianuarie 2006 că „Federaţia Comunităţii Evreilor din România nu este promotorul vreunei campanii anti-MISA, întrucât cunoştinţele noastre despre MISA sunt foarte modeste, aproape nule. Am venit în contact cu MISA după ce ni s-au adus în faţă cele patru broşuri”. Procurorii care au dus aceste cărţi la Federaţia Comunităţilor Evreieşti au insinuat că acestea sunt materiale de curs MISA şi că sunt încă în circulaţie. 
Respectivele broşuri au fost publicate cu mult înainte ca Ordonanţa 31 să intre în vigoare, şi au fost epuizate sau retrase de pe piaţă înainte de 2002. Aceste cărţi nu sunt şi nu au fost folosite niciodată ca materiale de curs. 
(...) 

Fascismul este, conform Dicţionarului explicativ al limbii române „ideologie apărută în Europa după primul război mondial, care a stat la baza unor partide de extremă dreaptă, caracterizându-se prin naţionalism extremist, misticism, violenţă, demagogie socială”. Marele dicţionar de neologisme defineşte fascismul ca “ideologie ultrareacţionară şi mişcare politică totalitară de extremă dreaptă, impusă de regimul instaurat de Mussolini în Italia şi, ulterior, de Hitler, în Germania”. Modul de viaţă al yoghinilor MISA este total incompatibil cu astfel de ideologii totalitare, extremiste şi violente.
(...) 
Este culmea să acuzi de antisemitism o şcoală care face atâtea acţiuni pentru evrei. Noi facem parte din această şcoală de yoga, iar dacă şcoala este acuzată de antisemitism, atunci e ca şi cum şi noi suntem acuzaţi de antisemitism. La fel şi părinţii noştri care au venit aici în vizită, sunt acuzaţi de antisemitism, adică sunt împotriva lor înşişi, concluzionează Uri.
Uri fiind un cursant MISA năsut în Israel care trăia în momentul publicării articolului în România. 

Articol publicat pe pagina oficială MISA yogaesoteric.net pe data de 17 februarie 2011: România, colonie a Israelului? de profesor universitar Ion Coja


Câteva citate din "articol": 

Nici măcar pentru un singur evreu nu se poate afirma că a fost ucis, conform legilor sau uzanţelor româneşti, pentru motivul că era evreu!

(...)
Dacă în România s-a practicat vreodată genocidul, acela a fost un genocid antiromânesc! În propria lor ţară, adeseori românii, pentru că erau români, au fost persecutaţi, marginalizaţi ori chiar hăituiţi de către străini cotropitori şi de minoritari colaboraţionişti.
(...)
În principiu, istoria din ultimii 170 de ani a României nu poate fi analizată şi înţeleasă fără a introduce în relatarea noastră tot cortegiul de evenimente pe care l-a produs apariţia evreilor în număr mare pe meleagurile noastre.
(...)
 Evreii se instalează şi în sate, că arendaşi sau cârciumari. Prin tehnici comerciale oneroase şi acţionând în mod evident „în haită”, după un program insidios, bazat pe tehnici de înşelăciune ingenioase, nemaicunoscute pe meleagurile patriarhale ale Moldovei, evreii ajung curând să acapareze şi să monopolizeze importante ramuri economice, comerciale şi financiare. Destul de repede a devenit limpede pentru liderii politici şi spirituali din România care era ţinta acestei invazii. Nu era vorba de o întâmplare, de simpla goană după câştig nemuncit, ci totul avea o explicaţie, din păcate extrem de gravă: se derula astfel proiectul de a instaura un stat evreiesc în Europa, la marginea imperiului rus, pe un teritoriu ce ar fi cuprins Galiţia, Maramureş şi Moldova.
(...)
Puţini sunt intelectualii români de marcă şi politicienii cu suprafaţă care să nu fi luat atitudine critică faţă de invazia evreiască.
(...)
Aceşti evrei şi-au luat şi numele de evrei pământeni, au avut şi un partid care a trimis reprezentanţi în Parlament. Au dispărut din păcate chiar şi din... manualele de istorie, sub presiunea sionistă din secolul următor, al 20-lea. Nimeni nu-i mai pomeneşte. Şi doar dintre aceşti evrei s-au ridicat majoritatea evreilor care îşi merită recunoştinţa noastră şi numele de români.
(...)
Ce a rezultat din proiectul ISRAEL ÎN ROMÂNIA? A rezultat multă suferinţă pentru români, sub diverse forme.
(...)
Cărei instanţe evreieşti îi putem cere socoteală azi pentru proiectul ISRAEL ÎN ROMÂNIA? Căci avem tot dreptul s-o facem, nu neapărat pentru a pretinde reparaţii materiale, cât mai ales pentru a cere ridicarea embargoului mediatic asupra acestui subiect, recunoaşterea publică a vinovăţiei, retragerea acuzaţiilor iresponsabile la adresa românilor, deschiderea arhivelor şi tot ce se mai cuvine a dobândi în numele Adevărului!
(...)
simplificând lucrurile, dar fără a le deforma propriu-zis, avem motive să credem că instaurarea comunismului de către evreii cominternişti în Europa de Est a avut drept scop să deterioreze condiţiile generale de viaţă, ale tuturor, în aşa măsură încât să-i determine pe evrei să emigreze în Palestina, în Israel.
(...)
Dacă în 1944, evreii comunişti, cominternişti, au ajuns să pună mâna pe guvernarea României şi să-şi facă de cap sub protecţia ocupantului sovietic, după 1990 România a ajuns din nou sub controlul unor structuri evreieşti (tot cominterniste?), fără ca acestea să se bucure de un sprijin extern brutal şi prea evident.
(...)
Mai mult, nici ceilalţi doi preşedinţi, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, nu au o apartenenţă etnică cert românească şi s-au ferit s-o lămurească. După ştiinţa mea, mama lui Emil Constantinescu este evreică şi se trage dintr-o familie de evrei anarhişti, izgoniţi din Elveţia şi pripăşiţi în Rusia înainte de 1918, în Basarabia mai exact. Despre Traian Băsescu circulă două variante: tată evreu, plecat în Israel, unde ar mai fi şi azi în viaţă; mama evreică, tata evreu...
(...)
O confirmare că aceste suspiciuni sunt pe deplin îndreptăţite ne-o aduce constatarea că în clasa politică numărul de evrei este disproporţionat de mare în raport cu numărul etnicilor evrei din România, din structura demografică a României.
(...)
Fireşte, aceste pagini nu sunt scrise de grija evreilor.
(...)
Pentru mine e prea târziu să încerc să-i înţeleg printr-un efort susţinut şi bine organizat. Las celor mai tineri dintre naţionalişti să acopere acest punct din programul de salvare naţională: avem nevoie de o bună cunoaştere a lumii evreieşti, a sionismului, a dimensiunii secrete, oculte din modul lor de organizare, din mentalitatea autentic iudaică. Vom avea de învăţat de la evrei şi multe lucruri utile, plăcute şi sub aspect moral. Şi vom putea, probabil, contribui cât de cât la emanciparea evreilor. Repet: emanciparea evreilor faţă de structurile de putere şi coerciţie moştenite de evrei din negura vremurilor. Dacă există o problem evreiască pentru lumea în care trăim şi există!, această problemă nu se va rezolva decât prin emanciparea evreilor faţă de structurile medievale evreieşti, de natură ocultă sau discretă, care îi ţin sub oarbă ascultare pe evrei.
(...)
Evreii au făcut mult bine omenirii, mai exact spus: unii evrei. Dar evreii au făcut şi mult rău omenirii. Mai exact spus: unii evrei! Şi vor mai face! Soluţia pentru ameliorarea acestui aport evreiesc la dulceaţa şi frumuseţea vieţii pe pământ este una singură: emanciparea evreilor normali, sprijin internaţional pentru transparenţă în lumea mozaismului, pentru abandonarea structurilor oculte, care practică tirania cea mai despotică, deseori paranoică, intimidând, descurajând şi pedepsind neiertător orice tentativă a evreilor normali de a intra în rândul lumii, de a abandona practica standardelor duble, atât de răvăşitoare pentru sănătatea sufletească.
etc.

Despre autorul care e suficient de elevat spiritual pentru a scrie pe portalul cel mai spiritual de pe internet yogaesoteric care publică lunar zeci de articole despre spiritualitate:

Exemplificare excepţională cu starea de şcoală spirituală.

No comments:

Post a Comment